42 nieuwe opvangplaatsen in Tervuren

Partena Kinderopvang en OCMW Tervuren openen op 1 december nieuw kinderdagverblijf

Woensdag 13 september 2017 — OCMW Tervuren en Partena Kinderopvang openen vanaf 1 december 2017 de deuren van een nieuw kinderdagverblijf: Tovereik. Zo komen er op termijn 42 opvangplaatsen bij in de gemeente. 

Partena Kinderopvang, één van de grootste private aanbieders van kinderopvang in Vlaanderen, werd door de OCMW-raad aangeduid en opent vanaf 1 december 2017 een nieuw kinderdagverblijf op de zorgsite in de rustige en groene omgeving langs de Jezus Eiklaan.

Kinderdagverblijf op gelijkvloers woonzorgcentrum

Bij de bouw van de nieuwe vleugel van WZC Zoniën werd op de gelijkvloerse verdieping een kinderdagverblijf van circa 445 m² ingericht.

Partena als externe uitbater

Vijf uitbaters van kinderopvang hebben een dossier ingediend voor de projectoproep die het OCMW lanceerde om een externe uitbater te vinden. Met deze opstart heeft Partena Kinderopvang voortaan 33 kinderdagverblijven en 85 onthaalouders onder zijn hoede.

Start met 24 plaatsen

In totaal zijn er 42 plaatsen voorzien, maar Tovereik opent met 24 plaatsen om later door te groeien naar een maximale bezetting.

Vaste dagprijs

Tovereik start als zelfstandig opvanginitiatief met een vaste dagprijs van 28 euro. Op termijn wordt gestreefd naar subsidies die toelaten om een dagprijs te vragen die afhankelijk is van het inkomen van de ouders.

Pedagogische aanpak overtuigend

“In functie van de verdere uitbreiding en versterking van onze aanwezigheid in de provincie Vlaams-Brabant leek dit dossier een zeer mooie opportuniteit. Bovendien kan de opvang gebeuren in gloednieuwe infrastructuur en stond het OCMW-bestuur open voor onze pedagogische aanpak. Onze sterke waarden en visie rond kinderopvang hebben hen overtuigd.” zegt Filip Standaert, manager van Partena Kinderopvang.

Ondersteuning Partena geeft meer ruimte voor echte kinderbegeleiding

Voor Partena betekent deze groei dat we schaalvoordelen verder positief kunnen benutten. Zo hebben wij bijvoorbeeld fulltime medewerkers in dienst die zich bekommeren om ons pedagogisch project, en die kunnen waken over kwaliteit, administratie en regelgeving. Ons personeel kan ook flexibel worden ingezet en mogelijke afwezigheden opvangen. Dat betekent dat begeleiders zich 100% kunnen focussen op de kinderen,” legt Filip Standaert uit.

Uitbreiding kinderopvangplaatsen in Tervuren

“Door deze samenwerking kan het OCMW Tervuren op het grondgebied van onze gemeente een substantiële uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen realiseren, wat de zoektocht naar opvang voor vele jonge gezinnen gemakkelijker moet maken”, stelt OCMW-voorzitter Bert Vanoost (Groen+) met voldoening vast.

Voorrangscriteria

“Partena werkt, op onze vraag een beleid uit dat voorrang zal geven aan inwoners van Tervuren, cliënten van het OCMW en personeelsleden van de gemeentelijke instellingen. Met nabije kinderopvang willen we de job van verzorgende in het woonzorgcentrum aantrekkelijker maken”, vult raadslid Karina Van Hal (CD&V) aan.

“Het OCMW-bestuur van Tervuren heeft voor Partena Kinderopvang gekozen omwille van de kwalitatieve opvang die zij kunnen bieden en dit binnen het budget dat wij hiervoor, in afwachting van subsidies, hebben voorzien”, zegt Raadslid Geert Goossens (N-VA).