Onafhankelijke ziekenfondsen Partena en Securex gaan samen vanaf 1 januari

Dinsdag 27 december 2016 — Vanaf 1 januari 2017 sluit de ziekenfondstak van de groep Securex aan bij Partena Ziekenfonds, Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Voor de activiteiten in Franstalig Brussel en Wallonië bundelt Securex de krachten met zusterbedrijf Partenamut. Door deze fusie willen de ziekenfondsen inspelen op de groeiende uitdagingen en de toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid. 

GENT‐ De fusie die een jaar geleden werd aangekondigd is vanaf 1 januari 2017 een feit. Concreet zullen op 1 januari 2017 alle activiteiten van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex worden geïntegreerd in Partena Onafhankelijk Ziekenfonds. De naam Onafhankelijk Ziekenfonds Securex houdt op te bestaan. Voor de ongeveer 50.000 klanten van Onafhankelijk Ziekenfonds Securex blijft de service gegarandeerd: hun volledige ziekenfondsdossier, uitbetaling van uitkeringen, en eventuele extra verzekeringen verhuizen mee. Zo’n veertigtal werknemers maken ook de overstap; het merendeel van hen is al enkele weken aan de slag bij Partena.

Deze alliantie van onafhankelijke ziekenfondsen is er gekomen met het oog op een duurzame toekomst: “De ziekenfondssector krijgt stevige budgettaire uitdagingen. Er komen minder middelen vanuit de overheid, niettegenstaande er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bijkomen. De maatschappij en overheid willen een duurzaam en vereenvoudigd ziekenfonds dat focust op een vlotte en proactieve service, toegankelijke informatieverlening en een professioneel preventiebeleid. Dit vraagt om investeringen en schaalvergroting van alle ziekenfondsen”, zegt Stefaan Lauwers, bestuurder-directeur van Partena Ziekenfonds.  “Deze fusie laat ons toe om nog beter te kunnen inspelen op deze noden.” 

 

Noot voor de redactie             
Deze nieuwe alliantie heeft enkel betrekking op de ziekenfondsen en opereert onafhankelijk van de andere entiteiten van de Groep Securex en van de Groep Partena Professional.