Partena opent nieuw kinderdagverblijf in Antwerpen centrum

Plaats voor 42 kinderen op Falconhoven-site

Donderdag 28 juni 2018 — Op donderdag 2 mei 2019 opent Partena Kinderopvang een gloednieuw kinderdagverblijf in het nieuwbouwproject Falconhoven aan de Oude Leeuwenrui. Er is een vaste dagprijs, maar ouders kunnen beroep doen op een tussenkomst van de stad Antwerpen en van de Vlaamse overheid. Er is plaats voor 42 kinderen, inschrijven kan vanaf nu. 

In het nieuwbouwproject Falconhoven aan de Oude Leeuwenrui opent Partena Kinderopvang in mei volgend jaar 'Ahoi Ahoi', een kinderdagverblijf met 42 plaatsen voor kindjes tussen 0 en 3 jaar. Falconhoven bevindt zich in een levendige buurt in de nabijheid van ’t Eilandje en het historische stadscentrum.

Het kinderdagverblijf zal elke werkdag geopend zijn van 7u tot 18u. De dagprijs bedraagt 32 euro per dag. Ouders kunnen beroep doen op een tussenkomst van de stad Antwerpen via het systeem van de oudertoelage. Verder is er ook via het groeipakket (Vlaamse kinderbijslag) van de Vlaamse overheid een kinderopvangtoeslag voorzien van 3,17 euro per opvangdag. 

"Het kinderopvangtekort in de stad Antwerpen blijft groot, ondanks de zware inspanningen van de Antwerpse schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud via pre-financiering van gesubsidieerde plaatsen en het systeem van de oudertoelage waarbij de stad een deel van de opvangkost voor haar rekening neemt’,"vertelt Filip Standaert, manager van Partena Kinderopvang. "Met de opening van ons derde kinderdagverblijf in Antwerpen willen wij inspelen op de blijvende nood aan kinderopvang. Wij zijn vanaf de eerste dag betrokken bij de uittekening van het kinderdagverblijf, hierdoor hebben we onze eigen accenten kunnen leggen met veel aandacht voor licht, lucht en ruimte.

Partena Kinderopvang is de grootste private aanbieder van kinderopvang in Vlaanderen. Naast Antwerpen, worden er binnenkort ook nog nieuwe kinderdagverblijven geopend in Leuven en Steenokkerzeel. In totaal zal Partena in 2019 37 kinderdagverblijven onder zijn hoede hebben. Een pedagogische begeleiding vindt het bedrijf uiterst belangrijk:

"Er zijn drie leefgroepen in de kinderkribbe. Werken in kleine verticale groepen volgens het ritme van het kind, zorgt ervoor dat elk kind de beste zorg krijgt en zich goed thuis voelt in de opvang", aldus Filip Standaert.

Uniek is dat het kinderdagverblijf deel uitmaakt van de Residentie Falconhoven, waar 51 appartementen  momenteel in aanbouw zijn. Deze herontwikkeling van de site van het voormalige Zeemanshuis kadert binnen de hele opwaardering van de omgeving van het Falconplein en Schipperskwartier. Het ontwerp van deze residentie is van de hand van Caruso St John Architects. Het kinderdagverblijf ligt aan één van de 4 binnenhoven van het masterplan voor deze site.  

Inschrijven of meer informatie vragen kan nu al via het mailadres ahoi.ahoi@partena-kinderopvang.be